سمساری

درباره ما - سمساری جردن

سمساری افزایش مداوم هزینه های زندگی در سال های گذشته، باعث کاهش توان مالی افراد جهت خرید کالاهای موردنیازشان شده است. به گونه ای که طیف وسیعی از افراد قادر به خرید وسایل نو و جدید آن هم با قیمت بالا نیستند. از طرفی هم عده ای هستند که تمایل دارند به طور مرتب دکوراسیون […]